image

Dokumenty o znaczeniu strategicznymDokumenty do pobrania:
Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 Tom 1 - Diagnoza. - pobierz

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 Tom 2 - Cele i priorytety. - pobierz
(Więcej informacji oraz załączniki na stronie www.lubelskie.pl )


Regionalna Strategia Innowacji. - pobierz


Wojewódzki Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. - pobierz