image

Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji

Samorząd Województwa Lubelskiego zakończył realizację projektu systemowego pt. „Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

Okres realizacji projektu: od 01.06.2008 roku do 31.03.2010 roku.
Całkowity budżet projektu: 1 400 000,00 zł.

Celem projektu było nawiązanie funkcjonalnej sieci współpracy pomiędzy biznesem a środowiskiem naukowo – badawczym poprzez pobudzenie przedsiębiorczości ukierunkowanej na innowacyjność.
W projekcie uczestniczyli zarówno naukowcy jak i przedsiębiorcy. Przedstawiciele firm mieli możliwość zgłoszenia swoich innowacyjnych i rozwojowych problemów, naukowcy natomiast prowadzili prace nastawione na znalezienie ich optymalnych rozwiązań. Dzięki projektowi pobudzono proinnowacyjne działania w regionie i umożliwiono wymianę doświadczeń między dwoma środowiskami.

Biuro projektu:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej.
ul. Stefczyka 3, 20-151 Lublin
tel. (81) 537-16-35
wsparciersi@lubelskie.pl