image

Aktualności

Zmiana nazwy departamentu

Informujemy Państwa iż z dniem 1 lipca 2015 roku Departament Gospodarki i Innowacji zmienił nazwę na Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej.


Sympozjum naukowe w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych”

Serdecznie zapraszamy na sympozjum naukowe w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych”, które odbędzie się dnia 4 listopada 2014 r., rozpoczęcie o godz. 10.00 w Auli III, Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, przy ul. Nadbystrzyckiej 40 w Lublinie. Szczegóły...


Stypendia naukowe - zespoły badawcze

Informujemy, że zmianie uległ adres siedziby biura projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji:

Biuro Projektu
„Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych”
ul. Stefczyka 3B, 20-151 Lublin, pok. 0.9. (parter)
tel. 81 537 16 25Stypendia naukowe - zespoły badawcze - wyniki oceny merytorycznej

Wyniki oceny merytorycznej zespołów badawczych w ramach naboru wniosków w projekcie systemowym „Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych” Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Szczegóły...


Stypendia naukowe - zespoły badawcze - wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej wniosków o przyznanie stypendiów dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych w projekcie „Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych" PO KL. Szczegóły...


Stypendia naukowe - zespoły badawcze

W związku z trwającą procedurą oceny formalnej wniosków o przyznanie stypendiów w projekcie „Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych” PO KL, prosimy o dokładne sprawdzanie skrzynek e-mail, które zostały wskazane przez zespoły badawcze do kontaktu (dotyczy zawiadomień w sprawie braków formalnych wniosków o przyznanie stypendiów, należy sprawdzić również spam skrzynki).


Przedłużenie terminu nabór kandydatów na członków Komisji Stypendialnej – 02.06.2014 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego przedłuża nabór kandydatów na członków Komisji Stypendialnej w projekcie „Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych”, Program Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu województwa. Zadaniem Komisji Stypendialnej będzie ocena merytoryczna wniosków o przyznanie stypendiów dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych. Szczegóły...


Nabór członków Komisji Stypendialnej – 12.05.2014 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór członków Komisji Stypendialnej w projekcie „Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych”, Program Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu województwa. Zadaniem Komisji Stypendialnej będzie ocena merytoryczna wniosków o przyznanie stypendiów dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych. Szczegóły...


Nabór wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla doktorantów 30 kwietnia 2014 r. - 28 maja 2014 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza doktorantów z uczelni wyższych i placówek naukowych, mających siedzibę na terenie województwa lubelskiego do składania wniosków o przyznanie stypendiów dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych w projekcie „Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych”, Program Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu województwa. Szczegóły...


Stypendia naukowe dla doktorantów II - Raport końcowy z badania ewaluacyjnego

Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym badania ewaluacyjnego programu stypendialnego:                     Wpływ stypendiów naukowych dla doktorantów na procesy innowacyjne gospodarki województwa lubelskiego


Regulamin przyznawania stypendiów dla doktorantów

W związku z trwającą procedurą przyjęcia Regulaminu stypendiów dla doktorantów w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych” oraz w związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych zmian do jego treści, zamieszczamy projekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych”. . Szczegóły...


Regulamin przyznawania stypendiów dla doktorantów

W dniu 24.02.2014 r. Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął w drodze uchwały Regulamin stypendiów dla doktorantów w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych”. Szczegóły...


Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych

Rusza nowy projekt systemowy „Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. Szczegóły...


Konferencja w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów II”

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt pt. „Stypendia naukowe dla doktorantów II”, która odbędzie się dnia 11 grudnia 2013 r., rozpoczęcie o godz. 10.00 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 4. Szczegóły...


Wyniki konkursu – aktywna działalność naukowa

W ramach ogłoszonego konkursu – aktywna działalność naukowa w 2013 r. dla IV naboru wniosków w projekcie „Stypendia naukowe dla doktorantów II” Program Operacyjny Kapitał Ludzki wpłynęło 9 wniosków. Szczegóły...


Stypendia naukowe dla doktorantów II

Są już dostępne prace doktorancie osób które otrzymały stypendium w IV naborze w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów II” Szczegóły...


Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt „Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013”

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt „Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013”, która odbędzie się w dniu 30 października 2013 r., hotel Mercure w Lublinie przy Alejach Racławickich 12.

Początek konferencji godzina 10:00, wstęp wolny. Prosimy o rezerwacje pod numerem telefonu: (81) 710 46 39
Zaproszenie i program konferencjiKonkurs – aktywna działalność naukowa – nabór wniosków 4 listopada 2013 r. – 8 listopada 2013 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza doktorantów, którym przyznano stypendium naukowe w ramach czwartego naboru wniosków w 2013 r. w projekcie „Stypendia naukowe dla doktorantów II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, do składania wniosków o przyznanie jednorazowej nagrody pieniężnej za aktywną działalność naukową. Szczegóły...


Wyniki konkursu – aktywna działalność naukowa

W ramach ogłoszonego konkursu – aktywna działalność naukowa w 2013 r. dla III naboru wniosków w projekcie „Stypendia naukowe dla doktorantów II” Program Operacyjny Kapitał Ludzki wpłynęło 18 wniosków. Szczegóły...


Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy

Samorząd Województwa Lubelskiego zakończył realizację projektu systemowego pt. „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. Szczegóły


Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy

W ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy” realizowanego przez Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wydana została publikacja podsumowująca projekt. Szczegóły


Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy

Konferencja podsumowująca projekt pt. „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy” realizowany przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. odbędzie się dnia 26 czerwca 2013 r. o godz. 10.00 w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym S.A., ul. Dobrzańskiego 3, w Lublinie.

Zaproszenie na konferencję
Program Konferencji

Spotkanie ma na celu podsumowanie działań podjętych w ramach projektu, będzie okazją do prezentacji praktycznych przykładów współpracy przedstawicieli środowiska nauki i biznesu w ramach projektu.

Biuro projektu "Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy"
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Gospodarki i Innowacji
ul. Ceramiczna 8, pokój 127
tel. (081) 537-16-22
www.rsi.lubelskie.pl
Projekt „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Poddziałanie 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji.


Konkurs – aktywna działalność naukowa – nabór wniosków 10 czerwca 2013 r. – 17 czerwca 2013 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza doktorantów, którym przyznano stypendium naukowe w ramach trzeciego naboru wniosków w 2012 r. w projekcie „Stypendia naukowe dla doktorantów II” (nie dotyczy nowo wybranych doktorantów z IV naboru w 2013 r.) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, do składania wniosków o przyznanie jednorazowej nagrody pieniężnej za aktywną działalność naukową. Szczegóły...


Stypendia naukowe dla doktorantów II

Wyniki oceny merytorycznej wniosków doktorantów o przyznanie stypendiów naukowych w ramach czwartego naboru wniosków w 2012 r. w projekcie „Stypendia naukowe dla doktorantów II" PO KL. Szczegóły...


Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy.

Przetarg w trybie poniżej 14 000 euro na weryfikację Raportu końcowego pod względem metodologicznym w ramach projektu systemowego „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. Szczegóły


Stypendia naukowe dla doktorantów II

Wyniki oceny formalnej wniosków doktorantów o przyznanie stypendiów naukowych w ramach czwartego naboru wniosków w projekcie „Stypendia naukowe dla doktorantów II" PO KL.Szczegóły...


Stypendia naukowe dla doktorantów II - IV nabór

W związku z licznymi sygnałami od doktorantów, że wiadomości od koordynatora i asystenta koordynatora projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów II" trafiają do spamu, prosimy o dokładne sprawdzanie skrzynek e-mail. (dotyczy zawiadomień w sprawie braków formalnych - ocena formalna oraz powiadomień w sprawie rozmowy kwalifikacyjnej - ocena merytoryczna).


Wyniki konkursu – aktywna działalność naukowa

W ramach ogłoszonego konkursu – aktywna działalność naukowa w 2012 r. w projekcie „Stypendia naukowe dla doktorantów II” Program Operacyjny Kapitał Ludzki wpłynęło 27 wniosków. Szczegóły...


Stypendia naukowe dla doktorantów II

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą II etap realizacji projektu pt. „Stypendia naukowe dla doktorantów II”, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2012 r., rozpoczęcie o godz. 10.00 w Pałacu Czartoryskich przy Placu Litewskim w Lublinie. Szczegóły...


Konkurs – aktywna działalność naukowa – nabór wniosków 4 grudnia 2012 r. – 10 grudnia 2012 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza doktorantów, którym przyznano stypendium naukowe w ramach drugiego naboru wniosków w 2012 r. w projekcie „Stypendia naukowe dla doktorantów II” (nie dotyczy nowo wybranych doktorantów z III naboru w 2012 r.) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, do składania wniosków o przyznanie jednorazowej nagrody pieniężnej za aktywną działalność naukową. Szczegóły...


IV Nabór wniosków o przyznanie stypendiów 4 grudnia 2012 r. – 4 stycznia 2013 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza doktorantów studiów z uczelni wyższych i placówek naukowych, mających siedzibę na terenie Województwa Lubelskiego do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego „Stypendia naukowe dla doktorantów II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu województwa. Szczegóły...


Zamiana Regulaminu przyznawania stypendiów dla doktorantów w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów II”

Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 29 października 2012 r. podjął Uchwałę Nr XXVI/451/2012 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów II”. Zmiany w Regulaminie wejdą w życie w grudniu 2012 r. Wersja ujednolicona Regulaminu oraz w/w uchwała są dostępne w menu Dokumenty projektu Stypendia naukowe dla doktorantów II.


Stypendia naukowe dla doktorantów II

Wyniki oceny merytorycznej wniosków doktorantów o przyznanie stypendiów naukowych w ramach trzeciego naboru wniosków w 2012 r. w projekcie „Stypendia naukowe dla doktorantów II" PO KL PO KL. Szczegóły...


IV Nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów II”

W związku prowadzonymi pracami nad zmianą projektu systemowego „Stypendia naukowe dla doktorantów II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, planowany jest IV nabór wniosków o przyznanie stypendiów. Nabór wniosków przewidziany jest na grudzień 2012 r. Szczegółowe informacje dotyczące nowego naboru wniosków, w tym terminu składania wniosków, zostaną podane w najbliższym czasie.


Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy. Lista problemów skierowanych do realizacji.

Lista problemów badawczych skierowanych do realizacji w ramach projektu Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy po spotkaniu Zespołu Oceniającego – Ekspertów dnia 20.09.2012 roku. Lista uległa zmianie w związku z rezygnacją naukowców i przedsiębiorców z udziału w projekcie.

Załącznik - Lista Rankingowa problemów badawczych, skierowanych do realizacji

Szczegóły


Stypendia naukowe dla doktorantów II

W związku z licznymi sygnałami od doktorantów, że wiadomości w sprawie rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium „Stypendia naukowe dla doktorantów II" trafiają do spamu, prosimy o dokładne sprawdzanie skrzynek e-mail.


Stypendia naukowe dla doktorantów II

Wyniki oceny formalnej wniosków doktorantów o przyznanie stypendiów w ramach trzeciego naboru wniosków w 2012 r. w projekcie „Stypendia naukowe dla doktorantów II" PO KL. Szczegóły...


Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy. Lista problemów skierowanych do realizacji.

Lista problemów badawczych skierowanych do realizacji w ramach projektu Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy po spotkaniu Zespołu Oceniającego – Ekspertów dnia 28.06.2012 roku.

Załącznik - Lista Rankingowa problemów badawczych, skierowanych do realizacji

Szczegóły


Uwaga zmiana siedziby: Departament Gospodarki i Innowacji zmienił miejsce urzędowania !!!

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Gospodarki i Innowacji
ul. Ceramiczna 8,
20- 151 Lublin
tel. (081) 537 16 51, fax. (081) 537 16 37

Projekt systemowy Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy. tel. 81 537 16 25
Projekt systemowy Stypendia naukowe dla doktorantów II. tel. 81 537 16 25
Projekt systemowy Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010 – 2013. tel. 81 537 16 18


III Nabór wniosków o przyznanie stypendium 1 czerwca 2012 r. – 2 lipca 2012 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza doktorantów studiów z uczelni wyższych i placówek naukowych, mających siedzibę na terenie Województwa Lubelskiego do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego „Stypendia naukowe dla doktorantów II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu województwa. PO KL. Szczegóły...


III nabór wniosków w projekcie „Stypendia naukowe dla doktorantów II”

Informujemy, że III nabór wniosków w projekcie „Stypendia naukowe dla doktorantów II” PO KL odbędzie w czerwcu 2012 r. Szczegóły dotyczące naboru zostaną ogłoszone w najbliższym czasie.


Stypendia naukowe dla doktorantów II

Wyniki oceny merytorycznej wniosków doktorantów o przyznanie stypendiów naukowych w ramach drugiego naboru wniosków w 2012 r. w projekcie „Stypendia naukowe dla doktorantów II" PO KL. Szczegóły...


Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - Lista rankingowa - 75 problemów badawczych

Zgodnie z Regulaminem projektu listę rankingową po dokonaniu merytorycznej oceny trzech Ekspertów, zatwierdził uchwałą nr CIV/1958/2012 Zarząd Województwa Lubelskiego. Szczegóły


Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy

Eksperci przystąpili do oceny merytorycznej 200 Deklaracji Uczestnictwa, które w wyniku pracy Zespołu Ekspertów Wizytujących zostały wybrane spośród 613 zgłoszonych do projektu.

Zgodnie z Regulaminem projektu ocena merytoryczna Deklaracji Uczestnictwa dokonywana jest na podstawie informacji w niej zawartej oraz na podstawie protokołów Zespołu Ekspertów Wizytujących z badawczych wizyt monitorujących poprzez przydzielenie odpowiedniej liczby punktów.

Ocenione Deklaracje Uczestnictwa utworzą listę rankingową wg punktacji od największej liczby punktów do najmniejszej. Ostateczna ilość punktów, decydująca o miejscu na liście rankingowej stanowi suma punktów przyznana indywidualnie przez trzech Ekspertów.

Listę rankingową po ocenie Ekspertów zatwierdzi Zarząd Województwa Lubelskiego.
Stypendia naukowe dla doktorantów II

Wyniki oceny formalnej wniosków doktorantów o przyznanie stypendiów w ramach drugiego naboru wniosków w 2012 r. w projekcie „Stypendia naukowe dla doktorantów II" PO KL. Szczegóły...


Wyniki konkursu – aktywna działalność naukowa

W ramach ogłoszonego konkursu – aktywna działalność naukowa w 2011 r. w projekcie „Stypendia naukowe dla doktorantów II” Program Operacyjny Kapitał Ludzki wpłynęło 21 wniosków. Szczegóły...
II Nabór wniosków o przyznanie stypendium 2 styczeń 2012 r. – 31 styczeń 2012 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza doktorantów studiów z uczelni wyższych i placówek naukowych, mających siedzibę na terenie Województwa Lubelskiego do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego „Stypendia naukowe dla doktorantów II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu województwa. Szczegóły


Zamiana Regulaminu przyznawania stypendiów dla doktorantów w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów II”

Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 28 listopada 2011 r. podjął Uchwałę Nr XV/209/2011 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów II”. Zmiany w Regulaminie wejdą w życie dnia 30 grudnia 2011 r. Wersja ujednolicona Regulaminu oraz w/w uchwała są dostępne w menu Dokumenty projektu Stypendia naukowe dla doktorantów II.


Konkurs – aktywna działalność naukowa – zamknięcie naboru wniosków

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowej nagrody pieniężnej, w ramach konkursu ogłoszonego w 2011 r. został zamknięty z powodu przekroczenia limitu miejsc.
Konferencja w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów II”

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą I etap realizacji projektu pt. „Stypendia naukowe dla doktorantów II”, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2011 r., rozpoczęcie o godz. 10.00 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Spokojnej 4 w Lublinie. Szczegóły...


Stypendia naukowe dla doktorantów II - 05.12.2011r.

Konkurs – aktywna działalność naukowa – nabór wniosków

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza doktorantów, którym przyznano stypendium naukowe w ramach pierwszego naboru wniosków w 2011 r. w projekcie „Stypendia naukowe dla doktorantów II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, do składania wniosków o przyznanie jednorazowej nagrody pieniężnej za aktywną działalność naukową. Szczegóły...


Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy

Zgodnie z Regulaminem projektu Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy, Uchwała nr XLIX/880/2011 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 5 lipca 2011r. § 17, ust. 1, Zespół Ekspertów Wizytujących dokonał wyboru 200 problemów badawczych opisanych w nadesłanych w terminie Deklaracjach Uczestnictwa i utworzył listę rankingową 200 problemów badawczych Szczegóły
Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy

W dniu 3 października 2011 roku, o godz. 10.00 w sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy ulicy Spokojnej 4 w Lublinie, odbyła się konferencja inaugurująca projekt systemowy pt. „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”. Szczegóły...


Stypendia naukowe dla doktorantów II

Osoby, które znajdują się na Liście rankingowej doktorantów w ramach naboru w 2011 r. w projekcie „Stypendia naukowe dla doktorantów II” PO KL, zostaną poinformowane drogą mailową o terminie podpisania niezbędnych dokumentów.


Stypendia naukowe dla doktorantów II

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej wniosków doktorantów o przyznanie stypendium w ramach naboru w 2011 r. w projekcie „Stypendia naukowe dla doktorantów II” PO KL. Szczegóły...


Stypendia naukowe dla doktorantów II

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza doktorantów studiów z uczelni wyższych i placówek naukowych, mających siedzibę na terenie Województwa Lubelskiego do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego „Stypendia naukowe dla doktorantów II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu województwa Szczegóły...


Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy

Rozpoczęła się realizacja projektu systemowego Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji. Szczegóły...


Stypendia naukowe dla doktorantów II

Rusza nowy projekt systemowy „Stypendia naukowe dla doktorantów II”. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. Szczegóły...


Konferencja w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów”

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą III etap realizacji projektu pt. „Stypendia naukowe dla doktorantów”, która odbędzie się dnia 18 listopada 2010 r., rozpoczęcie o godz. 10.00 w Pałacu Czartoryskich w Lublinie, przy Placu Litewskim 2 (Sala konferencyjna). Szczegóły...


Zaproszenie na konferencję

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach projektu „Moduł portalu dotyczący zagadnień innowacji i transferu technologii w regionie”. Szczegóły...


Konferencja podsumowująca projekt

W dniu 25 marca 2010r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji”. Szczegóły...


Stypendia naukowe dla doktorantów

Trzeci nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów” został zakończony w dniu 26 lutego 2010 r. W ramach naboru wpłynęło 162 wniosków. Szczegóły...


Konferencja podsumowująca projekt „Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji”

Zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt pt. „Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji” która odbędzie się dnia 25 marca 2010r. o godz. 10.00 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Spokojnej 4 w Lublinie.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, osoby zainteresowane udziałem w konferencji, prosimy o potwierdzenie swojej obecności:
Biuro projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Gospodarki i Innowacji, ul. Graniczna 4, 21-010 Lublin, tel. (81) 537-16-35, wsparciersi@lubelskie.pl

Zaproszenie na konferencję    -    Program konferencji


Konkurs REVITARE

Instytut Ekologii Terenów uprzemysłowionych w Katowicach organizuje ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki, w zakresie prac naukowo – badawczych, dotyczących rewitalizacji terenów zdegradowanych REVITARE.Szczegóły...


Stypendia naukowe dla doktorantów - Nabór III - 05.01.2010 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza doktorantów z uczelni wyższych i instytutów naukowych, mających siedzibę na terenie Województwa Lubelskiego do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego „Stypendia naukowe dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły...


Konferencja w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów” – 13.11.2009 r.

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą II etap realizacji projektu pt. „Stypendia naukowe dla doktorantów” oraz 24 Sesję Zgromadzenia Ogólnego Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, która odbędzie się dnia 20 listopada 2009 r., rozpoczęcie o godz. 10.00 w Pałacu Czartoryskich w Lublinie, przy Placu Litewskim 2 (Sala konferencyjna).Szczegóły...


Lista rankingowa po II naborze

W dniu 22 września br. Zarząd Województwa przyjął Listę rankingową Deklaracji Uczestnictwa po II naborze. Szczegóły...


Zakończył się II termin naboru w ramach projektu Wsparcie RSI

30 czerwca br. zakończył się II termin naboru Deklaracji Uczestnictwa od przedsiębiorców oraz Kart Zgłoszeniowych od środowisk naukowych. Szczegóły...


Lista rankingowa Deklaracji Uczestnictwa po I naborze – 20.05.2009.

W dniu 19 maja 2009r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę rankingową Deklaracji Uczestnictwa, które wpłynęły w odpowiedzi na I termin naboru. Szczegóły...


Wydłużenie okresu naboru Deklaracji Uczestnictwa i Kart Zgłoszeniowych do końca czerwca 2009r - 20.05.2009.

Do końca czerwca br. przedsiębiorcy mogą jeszcze złożyć Deklaracje Uczestnictwa z opisem problemów badawczych. Naukowcy gotowi podjąć się przeprowadzenia badań również mogą przesłać Karty Zgłoszeniowe w tym terminie.


Zmiany w Regulaminie „Wsparcie RSI” – 19.05.2009.

W dniu 19 maja 2009 r. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął zmiany w Regulaminie zasad uczestnictwa w projekcie. Zmiany są wynikiem doświadczeń nabytych w czasie I tury naboru Deklaracji Uczestnictwa Szczegóły...


Stypendia naukowe dla doktorantów - 29.04.2009.

W dniu 28 kwietnia 2009 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził Listę rankingową i rezerwową doktorantów w ramach II naboru wniosków w projekcie „Stypendia naukowe dla doktorantów”. Szczegóły...


Stypendia naukowe dla doktorantów - 06.04.2009.

Drugi nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów” został zakończony w dniu 20 marca 2009 r. W ramach naboru wpłynęło 97 wniosków. Szczegóły...


Stypendia naukowe dla doktorantów - Nabór II - 30.01.2009.

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza doktorantów z uczelni wyższych i instytutów naukowych, mających siedzibę na terenie Województwa Lubelskiego do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego „Stypendia naukowe dla doktorantów” Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły...


Wsparcie Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) - 26.01.2009.

Posiedzenie Zespołu Oceniającego w ramach projektu „Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji” odbędzie się dnia 30 stycznia 2009 roku o godzinie 11.00, w Departamencie Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. Granicznej 4 w Lublinie.

Zgodnie z § 2 pkt. 6 Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji”: W posiedzeniu Zespołu Oceniającego mogą wziąć udział inne osoby, które zgłoszą chęć udziału w posiedzeniu oraz podpiszą deklaracje bezstronności i poufności. Warunkiem udziału w posiedzeniu będzie zgoda Przewodniczącego, który może odmówić udziału w posiedzeniu w przypadku zaistnienia przesłanek konfliktu interesów. Osoby te mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu jedynie z głosem doradczym. Za udział w posiedzeniu osoby te nie otrzymują wynagrodzenia.


Wsparcie Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) - 29.12.2008.

Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą numer CXCI/2253/08 z dnia 16.12.2008 wprowadził zmiany w Regulaminie zasad uczestnictwa w projekcie „Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji”.


Stypendia naukowe dla doktorantów - 09.12.2008.

Pierwszy nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów” został zakończony w dniu 14 listopada 2008 r. W ramach naboru wpłynęło 64 wnioski. Wyniki naboru - Lista rankingowa i rezerwowa doktorantów zostały opublikowane na naszej stronie. Szczegóły...


Wsparcie Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) - 02.12.2008.

Przesunięcie terminu składania Deklaracji Uczestnictwa przedsiębiorców oraz Kart Zgłoszeniowych naukowców. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie przyjmuje Deklaracje Uczestnictwa przedsiębiorców oraz Karty Zgłoszeniowe naukowców do końca grudnia 2008 roku.


Stypendia naukowe dla doktorantów - 28.11.2008.

Serdecznie zapraszamy na konferencję w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów”, która odbędzie się dnia 11 grudnia 2008 r. o godz. 10.00 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Spokojnej 4 w Lublinie. Szczegóły...


Stypendia naukowe dla doktorantów - 28.11.2008.

Nastąpiły zmiany w Regulaminie powoływania Komisji Stypendialnej oraz zasad i trybu przyznawania stypendium doktorantom w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów” oraz w Umowie przekazywania stypendium w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów”.
Sejmik Województwa Lubelskiego dnia 27 października 2008 r. podjął Uchwałę Nr XXV/453/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/434/08 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 15 września 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów”. Zmiany weszły w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego tj. dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Nr 123, poz. 2929).
Wersje ujednolicone w/w dokumentów są dostępne w menu Dokumenty projektu Stypendia naukowe.


Stypendia naukowe dla doktorantów - 21.11.2008.

Pierwszy nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów” został zakończony w dniu 14 listopada 2008 r. W ramach naboru wpłynęło 64 wnioski. Obecnie trwa ocena formalna złożonych wniosków.


Wsparcie Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) - 21.11.2008.

Konferencja inaugurująca projekt: „Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji” odbyła się 18 listopada 2008 roku w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, prezentacje oraz galerię zdjęć znajdą Państwo na naszej stronie. Szczegóły...


Badania i analizy potencjału gospodarczego regionu
w kontekście strategicznych dziedzin rozwoju województwa - 04.11.2008.

Obecnie realizowany jest projekt badawczy, którego wykonawcą jest Instytut Badań i Analiz Olsztyńskiej Szkoły Biznesu s.c. Wyniki badań zostaną zaprezentowane na konferencji podsumowującej dnia 21 stycznia 2009 roku (szczegółowe informacją zostaną podane w najbliższym czasie). Szczegóły...


Wsparcie Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) - 29.10.2008.

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w projekcie „Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji” Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie przyjmuje zgłoszenia od przedsiębiorców z określeniem zapotrzebowania na konkretne rozwiązanie innowacyjne. Zgłoszenia przyjmujemy w dwóch terminach: I termin - do końca listopada 2008 roku, II termin – do końca lutego 2008 roku. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły...


Wsparcie Regionalnej Strategii Innowacji (RSI).

Już wkrótce konferencja inaugurująca projekt: „Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji”. Spotkanie będzie okazją do osobistej wymiany spostrzeżeń oraz nawiązania kontaktów roboczych. Osoby, które pragną wziąć udział prosimy o przesłanie e-maila na adres: wsparciersi@lubelskie.pl. Osoby, które się zgłoszą zostaną pisemnie zaproszone na konferencję po ustaleniu ostatecznego terminu i miejsca spotkania. Zapraszamy!!! Szczegóły...


Stypendia naukowe dla doktorantów.

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza doktorantów studiów z uczelni wyższych i instytutów naukowych, mających siedzibę na terenie Województwa Lubelskiego do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego „Stypendia naukowe dla doktorantów” Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły...